• +31641214135
  • info@durangym.nl

MON en IFMA

MON en IFMA

MON (Muaythai Organisatie Nederland)
De lijn die men binnen de Muaythai hoort te volgen is die van de IFMA. De IFMA, wat staat voor International Federation of Muaythai Amateur is opgericht in 1990. Het is de enige wereldorganisatie van Muaythai amateurs die erkend is door de GAISF (General Association International Sport Federations). De GAISF is een zusterorganisatie van het IOC ( International Olympic Committee).

MON is als lid-organisatie aangesloten bij de NFK. De NFK is op haar beurt aangesloten als buitengewoon lid bij NOC*NSF.

Binnen Europa is er ook nog de EMF (de Europese Muaythai Organisatie). De organisaties die hierbij aangesloten zijn, zijn ook alle leden van de IFMA. De EMF probeert een betere samenwerking tussen de Europese Organisaties te bewerkstelligen om zo het Muaythai binnen Europa naar een hoger niveau te tillen. Bovendien organiseren zij ook de Europese kampioenschappen.

Het Muaythai wordt in Nederland door diverse organisaties georganiseerd, als wedstrijd veelal. Echter de Muaythai Organisatie Nederland (MON) is de enige die het traditionele amateur Muaythai organiseert en uitdraagt. Zij heeft ook als doel om het Muaythai te bevorderen in de ruimste zin van het woord en niet alleen maar wedstrijden. Bovendien is zij de enige organisatie in Nederland die lid is van de IFMA en de EMF.  Voor de Muaythai is dat dus de IFMA. Er kan maar een organisatie per land aangesloten zijn bij de IFMA,

Lees hier meer

IFMA
De International Federation of Muaythai Amateur (IFMA) begon als een kleine federatie met enkele enthousiaste landen, meer dan twee decennia geleden. Na de oprichting van IFMA en het millennium (2000), waren intussen meer dan 130 landen wereldwijd aangesloten, verdeeld over vijf continentale federaties, samengevoegd onder één overkoepelend en regulerend orgaan. IFMA erkend en accepteert de missie en rol van het International Olympic Committee (IOC) . IFMA zal zich altijd conformeren en het Olympisch handvest respecteren, de ethische code aannemen op basis van de principes van het IOC.

De basisprincipes van het Olympisme (olympisch gedachtegoed) zijn onder meer duurzame ontwikkeling van sport, de opvoeding van jongeren door sport en erkenning van de beoefening van sport als een fundamenteel mensenrecht. Daartoe is de missie van IFMA dat elk individu de mogelijkheid moet hebben om Muaythai te beoefenen zonder discriminatie van welke aard dan ook, ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid, religieus of politiek. IFMA zal doorgaan met het werken aan dit recht en vrijheid voor iedereen.

Lees hier meer