• +31641214135
 • info@durangym.nl

Nieuws

Contributies 2022

 

Beste leden,

Naar aanleiding van verhoging huurkosten, gas en electra ben ik helaas genoodzaakt de contributie met € 2,00 per maand te verhogen.

Voor nieuwe leden gelden vanaf 1 april 2022 de nieuwe tarieven en voor de oude leden zal de contributie per 1 juni 2022 worden aangepast.

De MuayThai bond heeft de jaarlijkse contributie ook verhoogd van 15 naar 20 euro per jaar. Deze kosten werden voorheen door mij geïncasseerd en afgedragen aan de bond. Vanaf dit jaar zal de bond zelf gaan incasseren bij leden. Hierover volgt nog meer informatie binnenkort.

Vriendelijke groet,
Duran Ebren

“crosstraining gecombineerd met bokszak training”

15 mei 2021 zijn we gestart met een nieuw sport aanbod “crosstraining gecombineerd met bokszak training” bij Durangym

Elke zaterdagochtend om 11:30 – 12:30

 

Mei vakantie 2022

We zijn van 24/april t/m 5 mei 2022 gesloten inverband mei vakantie.

09 mei zijn we weer open.

Vriendelijk groet,

Duran Ebren

ARCHERY AND MUAYTHAI ADDED TO EUROPEAN GAMES 2023

Dr. Sakchye Tapsuwan, voorzitter van de Internationale Federatie van Muaythai Verenigingen (IFMA), sprak zijn dank uit aan het EOC en Polen voor het stellen van hun vertrouwen in de IFMA. Hij voegde eraan toe dat de opname van muaythai op de Europese Spelen een zegen zou zijn voor de groeiende aanwezigheid van de sport in Europa. “Muaythai is de nationale sport in Thailand, en Azië heeft de afgelopen decennia de sport geleid”, zei Tapsuwan. “Europa is in kracht gegroeid, zoals blijkt uit de laatste twee Wereldkampioenschappen, waar de algemene winnaars teams uit Europa waren.”
EOC-secretaris-generaal Raffaele Pagnozzi zei: “We zijn snel bezig met het samenstellen van het sterkste en meest langverwachte sportprogramma in de geschiedenis van de Europese Spelen, een programma dat sportfans in Europa en de rest van de wereld graag zullen volgen.”
De EOC-coördinatiecommissie voor de Europese Spelen van 2023, onder leiding van voorzitter Hasan Arat, heeft nauw samengewerkt met een aantal Europese federaties om hun deelname aan Kraków-Małopolska af te ronden.
“Samen met EOC Sports Director Peter Brüll hebben we dagelijks contact met een divers en opwindend scala aan sportfederaties over deelname aan de Europese Spelen van 2023”, aldus Arat. “We zijn erg blij met de groeiende belangstelling voor de Spelen, wat een goed voorteken is voor ons doel om de beste editie van de Europese Spelen tot nu toe te organiseren, slechts een jaar voor de Olympische Spelen.

Muaythai in vogelvlucht

Het boek ‘Muaythai in vogelvlucht’ is gedrukt met meer dan 80 kleurenafbeeldingen. Het boek kan besteld worden voor 19,95 via deze link: https://www.mon-ifma.org/prod…/boek-muaythai-in-vogelvlucht/ en/of kan volgende week worden afgehaald bij Muay Thai Academy Durangym in Eindhoven.

Protocol hervatting vechtsportscholen gelanceerd

De VA heeft met sportschoolhouders en in overleg met sportkoepel NOC*NSF een protocol ontwikkeld voor de geleidelijke hervatting van activiteiten in de vechtsport. Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren van de regering weer georganiseerd buiten gaan sporten. Ook topsporters kunnen snel hun trainingen hervatten, hoewel hiervoor de kaders nog niet volledig helder zijn.

Na een wekenlang verbod op vrijwel alle activiteiten, ingegeven door de coronacrisis, heeft de regering deze week ruimte geboden om het sporten te hervatten, te beginnen met kinderen en jongeren. Zij mogen buiten en georganiseerd weer gaan trainen. De eerste groep hoeft daarbij de anderhalvemeterregel niet in acht te nemen, de tweede groep wel. Wedstrijden blijven nog wel uitgesloten, voor alle categorieën.

Het weer beginnen met sporten moet binnen strakke kaders gebeuren. Dit is om kans op verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De regering heeft verschillende sectoren gevraagd zelf na te denken over het weer stapsgewijs opstarten. Voor de sportsector kijkt het vooral naar sportkoepel NOC*NSF, waar de VA geassocieerd lid van is. NOC*NSF vroeg de VA om voor de vechtsport een protocol te ontwikkelen. De VA heeft dit gedaan onder de voorwaarden van het RIVM en in nauwe samenspraak met gerenommeerde sportschoolhouders. Zij dachten natuurlijk al vanaf dag één al na over de mogelijkheden om op verantwoorde wijze weer te beginnen. In tientallen mailtjes leverde de sector tal van ideeën aan. In een online meeting met twaalf van de meest ervaren en gerespecteerde sportschoolhouders is het definitieve protocol tot stand gekomen.

Ook topsporters krijgen snel meer ruimte om hun trainingen te hervatten. De voorwaarden hiervoor moeten echter nog worden verduidelijkt door NOC*NSF, vooral met betrekking tot de locaties. De eerste kaders staan echter al wel in het protocol. Ook wordt al vooruitgekeken naar het op termijn weer binnen gaan trainen.

Het resultaat is het Protocol hervatting vechtsportscholen. Hierin staat wat je als sportschool moet en kunt doen om op veilige wijze het sporten weer mogelijk te maken. Dit is een ‘levend document’ dat zal worden aangepast als maatregelen worden versoepeld of aangescherpt, of als nieuwe inzichten ontstaan op grond van praktijkervaringen.

Let op! De regering heeft bepaald dat lokaal beleid leidend is. Sportschoolhouders moeten daarom te allen tijde overleggen met hun gemeente, als het gaat om de hervatting van trainingen. Gebruik dit protocol in het contact met de gemeente, maar respecteer dat het laatste woord wel bij hen ligt.

Onder de Nederlandse jeugd is kickboksen een van de snelst groeiende sporten. De meerderheid van de wedstrijdvechters in Nederland is minderjarig en valt dus in de categorieën die komende week weer mogen beginnen met trainen.

Protocol hervatting vechtsporten (link naar pfd)
Versie 24 april 2020
De regering heeft bepaald dat sportscholen en fitnessclubs in ieder geval nog tot 20 mei gesloten
blijven. Wel mogen vanaf 29 april kinderen tot en met 12 jaar buiten sporten, in georganiseerd
verband. Daarbij hoeven zij zich niet aan de anderhalvemeterregel te houden. Jongeren van 13 tot
en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april ook meer ruimte om te sporten, maar voor hen geldt de
anderhalvemeterregel nog wel. Individuele topsporters kunnen hun training hervatten op
aangewezen trainingslocaties, maar niet per direct, en onder voorwaarden. Dit protocol is bedoeld
om een duidelijk kader te scheppen waarbinnen de trainingen voor het kickboksen, thaiboksen en
MMA kunnen worden hervat.
Dit is een dynamisch protocol. Dat houdt in dat er richtlijnen en adviezen kunnen worden
toegevoegd, verwijderd of aangepast. De VA zal elke nieuwe richtlijn baseren op de geldende
adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de overheid. De VA werkt bij de
handhaving samen met de politie en gemeenten. Bij twijfel of vermoeden van een overtreding kan
er politie of gemeente bij de sportschool worden langs gestuurd voor controle. De manier waarop
sportscholen in deze crisistijd met de maatregelen omgaan kan worden meegenomen in de
toewijzing van het Keurmerk Vechtsportautoriteit. Wees je er als sportschoolhouder dus van
bewust dat je je nu al positief of negatief kunt profileren. Vragen over het protocol kunnen worden
gericht aan: info@vechtsportautoriteit.nl.

Algemeen
• Houd (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Was uw handen regelmatig met zeep, voor minimaal 20 seconden.
• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.
• Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of
benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen of training geven.
• Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl.

Kinderen (tot en met 12 jaar)
• Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar in groepsverband georganiseerd en
uitsluitend buiten trainen.
• Lessen worden vooraf bij de trainer die de les geeft gereserveerd. Zo weet de trainer
precies hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn.
• Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training.
• Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet.
• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden.
• De trainer die de les geeft probeert zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tot de pupillen te
bewaren.
• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen
komen in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na
afloop gebeurt thuis.
• Het is tijdens deze trainingen toegestaan om met stoot- en trapkussens te werken op de
voorwaarden dat deze voor de training en direct na afloop met schoonmaakmiddelen
worden schoongemaakt.
• Neem je eigen bokshandschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere
benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden
geleend.
• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn.
• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training
bijwonen. Ook niet op afstand.
• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis.

Jongeren (13 tot en met 18 jaar)
• Vanaf 29 april mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar buiten trainen als er geen sprake
is van fysiek contact tussen de pupillen onderling en tussen de pupillen en de trainer.
• Lessen worden vooraf bij de trainer die de les geeft gereserveerd. Zo weet de trainer
precies hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn.
• De 1,5 meter afstand moet te allen tijde worden gewaarborgd. Hiervoor geldt de richtlijn
dat elke pupil een eigen ruimte heeft van minimaal 9 m³ waarbinnen kan worden getraind.
Geef deze ruimte duidelijk aan door het uitzetten van lijnen of het gebruik van pionnen.
• Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training.
• Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet.
• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden.
• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen
komen in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na
afloop gebeurt thuis.
• Alle pupillen die aan de les deelnemen nemen hun eigen bokshandschoenen,
scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van
de sportschool of trainer worden geleend.
• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn.
• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training
bijwonen. Ook niet op afstand.
• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis.

Volwassenen (vanaf 19 jaar)
• Voor volwassenen vanaf 19 jaar geldt dat er in elk geval tot 20 mei 2020 nog niet in
groepsverband kan worden getraind.
• Persoonlijke één-op-één training is volgens de richtlijnen van het RIVM toegestaan op de
voorwaarden dat het echt een één-op-één training betreft en er dus geen andere personen
bij aanwezig zijn (ook niet op afstand) en dat deze training buiten plaats vindt. Ook moet
gedurende de training te allen tijde 1,5 meter afstand tussen de sporter en de trainer
worden bewaard.
• Alle vormen van training waarbij er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden zijn niet
toegestaan tot de regering en het RIVM anders bepaalt. Dit betekent dus dat
sparringsessies en padstraining niet mogelijk zijn.

Topsport
• De regering heeft verder besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden
en op aangewezen locaties mogelijk te maken.
• NOC*NSF zal nog bekendmaken onder welke voorwaarden en op welke locaties dit geldt
voor de sporten kickboksen, Muay Thai en MMA. We zullen dit communiceren zodra dit
bekend wordt.

Sportschoolhouders en trainers/medewerkers
• Verifieer dat buiten trainen binnen de RIVM-richtlijnen ook in jouw gemeente wordt
toegestaan op de locatie die jij voor ogen hebt aan de hand van dit protocol.
• Hou zo goed als mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot pupillen.
• Verspreid de regels die in dit Protocol Hervatting Vechtsporten zijn opgenomen aan alle
leden en medewerkers van de sportschool.
• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
• Adviseer leden de gebitsbeschermer thuis te laten.
• Bereid je voor op blessures: neem een telefoon en EHBO-materiaal mee.
• Maak pupillen bewust dat zij zichtbaar zijn en zich als ambassadeurs van hun sport moeten
gedragen.
• Als je materiaal gebruikt, zoals bokszakken, stootkussens of poppen, ga er dan mee om
conform het protocol voor de desbetreffende leeftijdsgroep. Neem reinigingsmateriaal mee
en zorg dat eventueel zweet en speeksel meteen verwijderd worden.
• Neem contact op met je gemeente over de mogelijkheden wat betreft eventuele
overdekking buiten voor trainingen bij slechte weersomstandigheden.

Bij eventuele opening sportscholen
• Sportscholen moeten voorlopig gesloten blijven tot 20 mei 2020. Over verlenging of
beëindiging van deze sluiting wordt in de week vóór 20 mei door de regering beslist.
• Zorg voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen en andere
contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven worden. Reinig ook objecten die
aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers zoals prullenbakken, ed. zo
regelmatig mogelijk. Voor meer informatie over het zorgen voor maximale hygiëne
verwijzen wij naar de Algemene hygiënerichtlijn van het RIVM
(https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen).
• Stel een lijst met hygiëneregels op. Hang deze op bij de ingang en indien mogelijk ook op
andere plekken in de sportschool. Publiceer de hygiëneregels ook op de website en
verspreid deze via e-mail en eventueel de social media-kanalen van de sportschool.
• Zorg dat iedereen 1,5 meter af stand tot elkaar kan houden door dosering en routering
binnen de sportschool. Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen
(mondkapje, handschoenen, bril). Gebruik indien mogelijk een aparte ingang en een
aparte uitgang om bezoekersstromen te scheiden.
• Bied geen sportactiviteiten aan waarbij er sprake is van lichamelijk contact.
• Deel de trainingsruimte op zodat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Zet lijnen op
de vloer uit, bijvoorbeeld met tape, zodat ieder persoon 9m² (3×3 meter) aan ruimte heeft
waarbinnen getraind kan worden. Als het uitzetten van lijnen niet mogelijk is, gebruik dan
pionnen om de ruimten af te bakenen.
• Zorg dat de kleedkamers zijn afgesloten en niet worden geopend.
• Hou de kantine en/of bar gesloten.
• Verplicht het reserveren van een training in de sportschool via e-mail, social media of een
rooster op de website. Geen reservering betekent geen training.
• Kort de lessen eventueel in, zodat er toch genoeg lesmogelijkheden zijn.
• Zorg dat er genoeg tijd tussen de gereserveerde lessen zit zodat leden één voor één de
sportschool kunnen betreden of verlaten en zorg dat er te allen tijde iemand bij de deur
staat om dit in goede orde te begeleiden.
• Verplicht het meenemen van eigen materialen zoals handschoenen, scheenbeschermers,
waterfles etc. Als een lid dit niet zelf heeft meegenomen, kan hij/zij niet komen trainen.
• Geef medewerkers een uitgebreide instructie over hoe de regels werken en worden
gehandhaafd rondom de trainingen en de sportschool. Geef medewerkers de instructie dat
zij leden en andere medewerkers moeten aanspreken op ongewenst gedrag en bij
overtreding van de regels.
• Zodra er meer duidelijkheid is over wanneer de sportscholen weer open mogen gaan zullen
wij een uitgebreider en gedetailleerder protocol communiceren.

Eén voor allen, allen voor één

Ik ben dankbaar voor jullie steun aan onze gym. Dankbaar voor jullie loyaliteit en bewijs van saamhorigheid.

Duran Gym, onze gym, zou niet kunnen overleven zonder jullie en ook niet zonder jullie contributie, die jullie onbaatzuchtig en zonder het krijgen van een tegenprestatie toch gewoon doorbetalen.

We leven momenteel allemaal in een moeilijke periode, een periode waarin we elkaar hard nodig hebben willen we elkaar weer kunnen vinden als alles beter gaat.

Ik mis mijn leden en ik mis het lesgeven, maar ben erg dankbaar dat we er toch voor elkaar kunnen zijn en dat we contact kunnen houden via social media.

Hopenlijk zien we elkaar snel terug… in betere tijden.

Sawadee Khrap!

Duran Ebren

Vakantie perioden bij Duran Gym

Kerstvakantie 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
 • Kerstvakantie 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
 • Mei vakantie – 25 apr – 03 mei 2020
 • Hemelvaart – donderdag 21 mei 2020
 • Pinksteren – zondag 31 mei 2020
 • Grote vakantie – 11 jul – 23 aug 2020


De Wai Khru

Een van de eerste dingen die men eigenlijk behoort te leren bij Muaythai is de Wai Khru, want deze rituele dans waarin men traditie respect en eerbetoon uitdraagt hoort men uit te voeren voordat men met de training gaat beginnen en dus niet alleen bij het begin van elke wedstrijd.

Bij wedstrijden is de Wai Khru een verplicht onderdeel. Het zou ook zeer onbeleefd zijn om het niet te doen. Deze traditionele dans aan het begin van een wedstrijd is een eerbetoon en laat zien dat de vechter respect heeft voor zijn leraar, trainer, voorouders, de tegenstander, de officials en het publiek. Door deze dans uit te voeren gelooft de vechter erin dat het geluk aan zijn kant staat en dat hij nergens bang voor hoeft te zijn.

Voordat men aan de Wai Khru begint lopen sommige vechters eerst langs de ring met hun rechterhand op de bovenste touwen tegen de richting van de klok in en zegelt daarmee de ring af voor kwade invloeden van buitenaf.

Terwijl de vechter de Wai Khru uitvoert rekt en stretcht hij zijn lichaam en voert hij die balans oefeningen en basistechnieken uit die nodig zijn bij het gevecht. Bovendien kan hij zich mentaal voorbereiden op het gevecht, zodat lichaam en geest klaar zijn voor het gevecht. Een Wai Khru is per regio en per trainer anders. Het wordt ook vaak als strategie gebruikt door leraren om de eenheid in het team te krijgen. Hierdoor kan je aan de Wai Khru zien van welke school men komt of van wie men les heeft gehad.

(top foto: Kru Tony Moore )

Welkom in de Muaythai wereld

MUAYTHAI

Muaythai is een oosterse krijgskunst die al eeuwen wordt beoefend en zijn oorsprong heeft in Thailand (het voormalige Siam). Het wordt ook wel Thaiboksen genoemd, wat eigenlijk de Engelse vertaling is van Muaythai. Vaak wordt er gesproken van de vechtkunst met de acht ledematen. Buiten de handen en voeten worden namelijk ook de knieën en de ellebogen gebruikt om te strijden. Muaythai bestaat uit een aantal onderdelen namelijk:

 • Muaythai, als oosterse ringsport
 • Muay Boran, dit is een verdedigingsvorm
 • Krabi Krabong, een vorm met zwaard en schild
 • Nuat Phaen Thai, Thaise verzorgingsmassage waarbij ook het gezondheidsaspect naar voren komt. Het gedeelte van Muaythai dat het bekendste en het meest beoefend is, is als oosterse ringsport. Vaak wordt het in een adem genoemd met kickboksen, maar deze  twee zijn zeker niet hetzelfde. De verschillen zijn onder andere dat:

Bij Muaythai maakt men gebruik van de versierselen zoals de mongkong

Muaythai wordt al eeuwen beoefend en heeft zijn oorsprong in Thailand, dat wil zeggen dat de benamingen en de cultuur tijdens de training ook Thais zijn.

Bovendien heeft men tijdens wedstrijden bij Muaythai een Wai-Khru en Thaise muziek.

Bij Muaythai maakt men gebruik van de versierselen zoals de mongkong

 • MT IFMA olympische sport
  Olympische deelname: Nu Muaythai officieel erkend is door IOC (Internationaal Olympisch Comite) het Muaythai stappen zetten richting toetreding Olympische Spelen. IFMA geeft aan welke acties nodig zijn, MON volgt dit op en zorgt binnen Nederland en in samenwerking met Europese bonden voor draagvlak en draagkracht.

Wat is IFMA

 • In 1989 zijn de besprekingen rond de International Federeation of Muaythai Amateur( IFMA) begonnen met 20 amateur bonden van over de hele wereld. In 1990 was de IFMA een feit.
 • Een bijzonder moment voor de IFMA en daarmee ook voor de Muaythai is het jaar 2006 toen de IFMA lid is geworden van de GAISF wat een zuster organisatie is van het International Olympic Commitee (IOC) .
 • Hierdoor was het voor de IFMA mogelijk om deel te nemen aan de Tafisa Games in 2008 die onder de Olympische vlag worden gehouden. Wat een
 • 6 december 2016 is IFMA Muaythai erkend door de IOC

Wat is MON
Muaythai Organisatie Nederland is in 1981 begonnen als Thai Boxing Bond Nederland (TBBN). Later is deze overgegaan in Muay Thai Bond Nederland (MTBN) en in 2004 is deze de MON geworden.

 • De bond is aangesloten bij de International Federation of Muaythai Amateur (IFMA), de grootste internationale bond die zich richt op amateur Muay Thai wedstrijden. Hier zijn 128 landen bij aangesloten (IFMA, 2012).
 • IFMA is daarnaast weer erkend door IOC, Sportaccord, een zusterorganisatie van het Olympische Comité (Sportaccord 2012).
 • De vereniging heeft ten doel het leiding geven aan en het op verantwoorde wijze bevorderen van het traditionele Muay Thai, Muay Boran, massage, meditatie, Krabi Krabong en daarmee aanverwante zelfverdediging methoden, die hun oorsprong in Thailand hebben.
1